מדיניות זכויות יוצרים “הדפס אמנותי ירושלים”

1. הצהרת זכויות יוצרים:

1.1. לצורך קבלת שירות הדיגיטציה (להלן: ״שיעתוק״) נדרש האמן ו/או מי מטעמו (לדוגמה – בעל גלריה אשר קיבל אישור מפורש, בכתב, מהאמן) להצהיר כי בבעלותו העותק המקורי וכי יש לו, לאמן ו/או מי מטעמו, הזכות ליצור מן המקור עותק דיגיטלי. כמו כן ומבלי לגרוע באמור לעיל, עת מבוקש על ידי האמן ו/או מי מטעמו ליצור עותק ליצירת המקור, נדרש האמן ו/או מי מטעמו לספק לאתר הצהרת זכויות שימוש ביצירה, לרבות זכות העתקה והדפסה.

1.2. המצהיר על כך שבבעלותו העותק המקורי ויש לו את הזכות ליצור מן המקור עותק דיגיטלי יישא בכל אחריות לכל נזק שייגרם לאתר עקב טענות להפרת זכויות יוצרים, וישפה אותו בגין כל הוצאה שייצטרך לשאת בשל טענות כאמור, במישרין או בעקיפין.

1.3. אנו מכבדים את זכויות הקניין של אחרים. אם אתה מאמין כי מידע או תוכן באתר מפר את זכויות קנייניות השייכות לך, אנא צור קשר באמצעות פרטי ההתקשרות שבתחתית תקנון זה.

2. נוהל לדיווח על הפרות זכויות יוצרים:

המדיניות שלנו היא (1) לחסום גישה או להסיר חומר שלדעתנו בתום לב הוא חומר המוגן בזכויות יוצרים שהועתק והופץ באופן בלתי חוקי על ידי כל אחד מספקי התוכן, החברים או המשתמשים שלנו; וכן (2) להסיר ולהפסיק את השירות לעבריינים חוזרים.

2.1. אם אתה סבור שחומר או תוכן הנמצאים או נגישים דרך האתרים או השירותים שלנו מפרים זכויות יוצרים, אנא שלח הודעה על הפרת זכויות יוצרים המכילה את המידע הבא לכתובת הרשומה להלן:

2.1.1. חתימה פיזית או אלקטרונית של אדם המורשה לפעול בשמו של הבעלים של זכויות היוצרים שהופרו לכאורה;

2.1.2. זיהוי של יצירות או חומרים שהופרו;

2.1.3. זיהוי החומר הנטען כמפר, כולל מידע לגבי מיקומם של החומרים המפרים שבעל זכויות היוצרים מבקש להסיר, בפירוט מספיק כדי שהחברה תהיה מסוגלת למצוא ולאמת את קיומו;

2.1.4. מידע ליצירת קשר על המודיע כולל כתובת, מספר טלפון ואם זמין, כתובת דואר אלקטרוני

2.1.5. הצהרה כי המודיע מאמין בתום לב שהחומר המזוהה ב-(3) אינו מורשה על ידי בעל זכויות היוצרים, סוכנו או החוק;

2.1.6. הצהרה שנאמרה בכפוף לעונש של עדות שקר שהמידע שסופק הוא מדויק והצד המודיע מוסמך להגיש את התלונה בשם בעל זכויות היוצרים.

3. צרו קשר:

3.1. האתר מקפיד על קיום הוראות החוק ומכבד את זכותם של משתמשי האתר ואחרים לפרטיות ולשם טוב. אם אתה סבור כי פורסם באתר תוכן הפוגע בך מטעם כלשהו, נא פנה אלינו לפי הפרטים שלהלן ואנו נשתדל לטפל בפנייתך בכל ההקדם. פניות כאמור ניתן להעביר באמצעים הבאים:

כתובת: התעשיה 2, תלפיות, ירושלים;

טלפון: 02-6724405;

כתובת דואר אלקטרוני: office@jfap.co.il

עדכון אחרון: מאי 2023

חזרה לפרופיל

צרו קשר

הדפס אמנותי ירושלים

יש לך שאלה?