ס"מ /

פרספקס HD ישיר

זמני ביצוע: 

הזמנה מקובץ קיים: 3-5 ימי עבודה / מקובץ חדש: 3-5 ימים מיום אישור הדוגמה.     


מחיר מינימום להזמנת הדפסים 350 ש”ח 

מחיר מינימום להדפס בודד 350 ש”ח.
החל מ 80 ₪

מחיר מומלץ: